Skip to content

Nøkkelaspekter når du digitaliserer renholdet i bedriften

Digitalisert renhold gjør det mulig å optimalisere virksomheten, og jobbe mer ressurseffektivt. Men, for å kunne utnytte digitaliseringens uendelige muligheter må du investere i riktig system og verktøy, som skaper riktige forutsetninger. Her kan du lese mer om de største fordelene med vårt markedsledende system, CleanPilot, og hvordan de ulike produktene effektiviserer og skaper en smartere renholdsvirksomhet.
Academy visual

Fokus på økonomisk bærekraft og ressursoptimalisert renhold

Mange organisasjoner innen offentlig sektor legger ned store ressurser i å digitalisere sine virksomheter. Et område som tenderer til å bli avglemt, eller nedprioritert, er organisasjonenes renhold. Men på lik linje med øvrige deler av virksomheten bør man også se på mulighetene til å digitalisere renholdet.

I vår forrige artikkel kan du lese mer om hvorfor organisasjoner innen offentlig sektor bør digitalisere renholdet, hvilke fordeler som finnes, samt hvordan digitale system og verktøy bidrar til ressurseffektivitet og økonomisk bærekraft.

Slik lykkes du med å digitalisere renholdet i din organisasjon

Digitalisert renhold gjør at din organisasjonkan tilpasse renholdet etter behov og forutsetninger, på en mer effektiv og enkel måte. Det gjør også at din organisasjon kan holde tritt med den digitale utviklingen, og at rutiner og prosesser i den daglige driften kan optimaliseres, og dermed benytte ressurser bedre, og få god kostnadskontroll.

Å implementere et nytt system og digitale verktøy er ikke noe som er gjort over natten. Det kreves planlegging, opplæring av brukere, samt tydelig kommunikasjon om hvorfor endringene er viktige, både for virksomheten og den enkelte medarbeideren. Under har vi samlet noen nøkkelpunkter å ha i tankene når du skal lede medarbeidere og/eller ulike team mot en vellykket implementering av digitalt renhold:

 • Vurder og definer behov og målsettinger. Hvordan ser behovet ut for renhold i organisasjonen? Hva er målsettingen med å digitalisere prosesser og rutiner koblet til renhold av lokaler og bygg? Gjennom å definere aspekter rundt digitaliseringen, som hvilke problem dere vil løse, hvilke resultat dere vil oppnå, og hvilke spesifikke behov som finnes i organisasjonen, kan dere ta gjennomtankte beslutninger, og gjøre riktige prioriteringer. 
 • Identifiser riktig system. Med det ovenstående som utgangspunkt - gjør en grundig analyse, og vurder ulike digitale system og verktøy for renhold. Søk etter løsninger som er brukervennlige, skalerbare, og som tilbyr de funksjoner og/eller integrasjoner som trengs for å digitalisere deres renhold

 • Involver personalet fra starten av. Dette er et av de viktigste punktene i all form for endring i en organisasjon. Dersom du skal lykkes i å få med deg medarbeiderne på digitaliseringstoget må alle ha forståelse for endringene, og de nye rutinene. Å inkludere personalet i planleggings- og implementeringsprosessen, samt ta del av deres meninger og feedback, er uvurderlig for å sikkerstille effekt og merverdi. 

 • Tydlig kommunikasjon om hvorfor digitaliseringen er viktig. Som alltid – kommunikasjon er alpha-omega. Det er viktig, både for virksomheten og den enkelte medarbeider, at man proaktivt kommuniserer målet med endringen, da det bidrar til en positiv innstilling til endringen, og at medarbeiderne føler seg inkludert og engasjert.
    
 • Implementer system og verktøy gradvis, og utdann brukere. Som sagt, implementering av nye rutiner og prosesser er ingen dans på roser. Det kreves både strategiske forberedelser og utdanning. Gjennomfør derfor implementeringen gradvis for å minimere forstyrrelser og friksjon i virksomheten. Tilby opplæring til brukerne for å sikkerstille at de kan bruke verktøyet effektivt, og får fullt utbytte av alle fordeler. Hvorfor ikke gå enda litt lenger, og lære opp såkalte “super users”, som i sin tur kan fungere som ledestjerner for andre medarbeidere?

 • Mål og vurder resultatet. Sett opp målbare nøkkeltall for å følge opp, og vurder hvordan systemet for renhold fungerer. Analyser og mål resultat kontinuerlig, både for å identifisere forbedringsområder, og for å optimalisere egne prosesser over tid.
Her kan du lese mer om vanlige fallgruver du bør unngå når du innfører digitalt renhold.



CleanPilot: Bransjens mest komplette system for renhold

For at du skal kunne utnytte digitaliseringens uendelige muligheter, også koblet til renholdet, må du investere i system og verktøy som skaper riktige forutsetninger for renholderne, teamledere og ledere.

CleanPilot er markedsleder innen Smart Cleaning. Med CleanPilot, og systemets mange produkter, kan du se til at din organisasjon kan dra nytte av interaksjon og dynamiske prosesser på en enklere måte, med skreddersydd system for renholdet.

 • CleanPilot Plan: Planlegging og kostnadsberegning av renholdet 
 • CleanPilot Go: Full oversikt over arbeidsoppgaver og planer for renholderen
 • CleanPilot Direct: Data, insikt og oversikt i realtid for ledere
 • CleanPilot Value: Kundeportal med full oversikt over realtidsdata, toveiskommunikasjon og bestillinger som kan benyttes av respektive avdeling 

Med disse produktene får din organisasjon bedre forutsetninger for mer fleksibilitet, og smartere utvikling av deres renhold. Gjennom å integrere data fra andre verktøy får dere et bedre oversiktsbilde for ytterligere innovasjon, samtidig som dere enklere kan håndtere avvik.