Skip to content

Privacy Policy

Datec AS

Version 1.1 Last modified 2018-05-30.

Legal Compliance


Datec AS følger alle lover og krav som angis av EU i personvernforordningen EU 2016/679 fra Europaparlamentet den 27 april 2016. Forordningen omfatter beskyttelse av fysiske personers behandling av personopplysninger og fri flyt av disse data, samt opphevelse av direktiv i 95/46/EG (GDPR – General Data Protection Regulation).

All data er lagret i Europa.


Datec AS – Generelle prinsipper og styring

Behandling av personopplysninger

Personopplysningsavtale tegnes mellom Datec AS og Kunden. Formålet med denne er å reguleres Datec ASs behandling av personopplysninger på vegne av Kunden ved hjelp av Datecs applikasjoner.

Avtaler for underleverandører inngås mellom Datec og disse.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Ved registrering av kunder samler vi inn informasjon som selskapsnavn, brukernavn, epostadresse, fysisk adresse og telefonnummer.

Hva bruker vi informasjonen til?

Informasjonen vi samler inn kan brukes på en av følgende måter:

  • For å behandle transaksjoner
  • For kundeidentifikasjon
  • For å kontakte kunden om det skulle være et problem med kontoen
  • For å administrere konkurransen, kampanjer, undersøkelser eller annen aktivitet på sidefunksjonalitet
  • For å sende periodiske eposter og annen relevant informasjon fra Datec AS
  • For å gi brukere tilgang til våre applikasjoner

Epostadressen du angir for ordrebehandling kommer kun til å benyttes til å sende informasjon om oppdateringer som vedrører din bestilling. 

Navn og epostadresser du gir Datec AS for å skape brukerkontoer for våre applikasjoner vil kun benyttes til det formålet.

Din informasjon, offentlig eller privat, kommer ikke til å selges, byttes, overføres eller gis til noe annet selskap uten ditt samtykke, foruten med ettertrykkelig formål å levere det kjøpte produktet eller tjenesten som forespørres.

Risikohåndtering

En overordnet risikovurdering i forhold til personlige opplysninger gjøres årlig. Datec AS sin tilnærming til sikkerhet baseres på risikovurderinger i henhold til artikel 24 i EUs allmenne databeskyttelsesforordning (EU-GDPR).

Klassifisering  og kontroll av informasjon

Det er viktig for Datec AS at brudd på konfidensialitet og utilstrekkelig integritet rundt informasjon ikke inntreffer. Derfor er det viktig at vi beskytter data basert på dens integritet. 

All vesentlig informasjon og tilgang registreres og tildeles et utvalg eiere. Informasjonen klassifiseres for å muliggjøre nødvendige sikkerhetskontroller. Informasjonseieren ansvarer at vedlikehold og forbedringer utføres.

All informasjon som lagres i Datec AS applikasjoner behandles konfidensielt, og får ikke utleveres eller selges til tredjepart. All informasjon lagres sikkert, og kan kun nås av kunden og betrodd personal i Datec AS med formålet kontoadministrasjon

Hvor lenge lagres informasjonen?

Informasjonen lagres ikke lenger enn hva som er nødvendig for formålet. 

Rettigheter og kontaktinformasjon

Datec AS vil, på forespørsel, gi deg informasjon om hvorvidt og hvilke personopplysninger vi lagrer i forhold til deg som individ. Om dine personopplysninger er feil kan du få dem korrigert. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger i fremtiden, helt eller delvis, eller begjære dine opplysninger slettede. Du kan også begjære å få dine opplysninger eksporterte i et spesifikt format.

Du er velkommen til å kontakte oss med spørsmål om dette, eller andre spørsmål angående vår personvernerklæring, på privacy@datec.no.

Hvordan beskytter vi din informasjon?

Vi tilbyr bruk og lagring på en sikker server. All tilgjengelig informasjon overføres via Secure Socket Layer (SSL)-teknologi og lagres i vår database. All informasjon som lagres på mobile iPad-klienter er krypterte.

Deler vi noen informasjon med utenforstående parter?

Vi selger, bytter, eller på annen måte overfører din personlige informasjon til utenforstående parter. Dette inkluderer ikke betrodde tredjeparter som bistår i leveransen og driften av våre applikasjoner, eller for å tjene deg, så lenge disse samtykker til å holde denne informasjonen konfidensiell.

Vi kan også gi ut din informasjon når det er nødvendig for å følge lover, håndheve våre webpolicyer, eller på annen måte beskytte våre og andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Ikke-personlig informasjon om besøkende kan dog utleveres andre parter for markedsføring, reklame eller andre formål.

Ditt samtykke

Når du eller andre fyller ut et av våre skjema (for eksempel registrering for markedskommunikasjon, forespørsel om demo eller nedlasting av innhold) må samtykke gis for at vi skal kunne behandle informasjonen. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Endringer i vår personvernerklæring

Dersom vi beslutter å gjøre endringer i vår personvernpolicy kommer disse til å publiseres på denne side. 

Kontakt oss

Om du har noen spørsmål om denne personvernerklæring kan du kontakte oss som vist under.