Skip to content

Fallgruver du vil unngå ved implementering av digitalt renhold

For å digitalisere renholdet i en organisasjon innen offentlig sektor kreves strategisk planlegging, og en nøyaktig implementering for at den nye, digitale arbeidsmetoden skal fungere godt i den daglige driften. I denne artikkelen kan du lese om de vanligste fallgruvene din organisasjon bør unngå når dere implementerer digitalisert renhold, og hvordan CleanPilot kan skape riktige forutsetninger for deres renholdsvirksomhet.
Sirkel renholdere-1

Hvorfor digitalt renhold for offentlig sektor?

Du har kanskje lurt på hvordan renholdet i din organisasjon kan bli mer ressursoptimalisert og behovstilpasset? I mange tilfeller har renholdet (og tilhørende rutiner og prosesser) sett likt ut i mange år, uten at nye, smarte løsninger eller verktøy har blitt implementert. Kanskje er det på tide å hoppe på toget mot en digital transformasjon? Her kan du lese mer om noen av de store fordelene med å implementere digitale system og verktøy, som effektiviserer renholdsvirksomheten i organisasjoner innen offentlig sektor.

For å nyttegjøre dere av digitaliseringens muligheter, og dra nytte av et fremtidssikret, digitalt renhold må din organisasjon investere i verktøy som skaper riktige forutsetninger, og oppfyller behov og forventninger hos brukerne.

Men å digitalisere renholdet er imidlertid ikke noe som skjer over natten. Derfor har vi samlet de vanligste fallgruvene som din organisasjon bør unngå, og ha i bakhodet når dere tar i bruk en ny, digitalisert arbeidsmetode. Og hvordan kan våre markedsledende, skreddersydde produkter i CleanPilot bidra til at renholdere, teamledere og ledere kan jobbe mer effektivt og fremtidsrettet? Her nedenfor får du svaret!

Les mer om de viktigste aspektene ved å digitalisere renholdet i bedriften din.

Vanlige fallgruver å unngå i innføringen av digitalisert renhold
  • Å legge for stort fokus på teknologien, i stedet for å forstå og underlette de faktiske behovene til renholderne, er en vanlig fallgruve. Det er viktig å skape en balanse, hvor teknologien støtter, og hjelper dem å arbeide smartere og mer effektivt, uten at de føler seg overveldet. For mye fokus på tekniske funksjoner, i stedet for den faktiske endringen, kan føre til både stress og redusert arbeidsglede.

  • Uten riktig endringsledelse risikerer din organisasjon å møte motstand, og at nye systemer og verktøy ikke brukes optimalt. Ledere og ansvarlige må forstå hvordan renholderne arbeider og hva de trenger for å utføre sitt arbeid på beste måte. Det er derfor viktig å engasjere renholderne tidlig i prosessen, lytte til deres tilbakemeldinger og justere implementeringen deretter.

  • Husk – å implementere en digital arbeidsmetodikk handler både om teknologien i seg selv, men også om menneskene som skal bruke den. Det er lett å bli overveldet av tekniske detaljer, og glemme den menneskelige faktoren. Invester derfor i en løsning som gjør det tekniske enklere, slik at du kan fokusere på å gi støtte til menneskene som skal bruke teknologien. Systemet i seg selv er ikke løsningen, det er et verktøy som muliggjør at mennesker kan løse oppgaver på en bedre måte.

  • Noen ganger er det “grus i maskineriet” – små, irriterende problemer som skaper stor frustrasjon hos medarbeiderne. Problemene kan være små, men hvis de er tilbakevendende, blir renholdernes arbeid vanskeligere. Ved å identifisere små hindringer, og løse disse, kan både arbeidsmiljøet og den daglige driften forbedres betraktelig. Dette vil også redusere motstanden, da medarbeiderne får hjelp og veiledning.

  • En annen vanlig fallgruve er å ikke investere nok i opplæring og support for brukerne. Selv det mest intuitive systemet krever at brukerne forstår dets funksjoner og potensial. Hvorfor ikke satse på regelmessige opplæringsøkter, og skape en effektiv støttestruktur som løser eventuelle problemer?

  • Det må understrekes hvor viktig det er å involvere renholderne i prosessen fra starten. Det er de som best vet hvilke utfordringer som finnes, og hvordan et digitalt system kan løse dem. Ved å inkludere dem i diskusjoner og beslutninger skaper dere ikke bare bedre løsninger, men også en følelse av eierskap og engasjement.

Ved å unngå disse fallgruvene kan du sikre en vellykket implementering av et digitalisert renhold. Det er her CleanPilot kommer inn i bildet – vårt markedsledende system som muliggjør en ressurseffektiv og økonomisk bærekraftig renholdsvirksomhet.


Et fremtidsrettet, og digitalt renhold med CleanPilot

CleanPilot gir din organisasjon muligheten til å arbeide mer langsiktig og strategisk med renholdet. Med våre digitale produkter og verktøy kan din organisasjon bygge opp, og tilpasse, renholdsplaner som forbedrer lokalets holdbarhet og sikrer at ressurser brukes der de virkelig behøves. Renholderne kan dermed forlate rigide og satte renholdsplaner, og i stedet jobbe ut fra reelle behov og forutsetninger for renholdet.

CleanPilot gjør det dessuten mulig for renholderne å bli helt digitale i sitt administrative arbeid. De kan legge papir og penn (eller Excel) bak seg, og håndtere alt administrativt arbeid og rapportering helt digitalt ved hjelp av sanntidskommunikasjon, oppdateringer, automatisering og tilpassede verktøy som optimerer rutiner og prosesser.

Videre gir CleanPilot din organisasjon en forbedret kostnadskontroll med funksjoner for, og innsikt i, forbruksmønstre, oppdatering av sanntidsdata og proaktivt renhold. Dette gjør det mulig å forutse behov, forebygge feil og optimalisere ressursbruken med fokus på merverdi. Hvorfor ikke gi renholderne tilgang til digitale verktøy som forenkler det daglige arbeidet – med økt fleksibilitet og høy kvalitet i renholdsvirksomheten?