Skip to content

CleanPilot vokser i Sverige, med stort offentlig anbud

CleanPilot er valgt som renholdssystem i Uppsala kommune, noe som sikrer Datec sin største enkeltkontrakt med en svensk kommune noensinne. Dette er et steg på veien i en sterk satsning i det svenske markedet for oss.
Jørgen og Rolf-2

Städservice i Uppsala kommune utlyste, tidligere i år, anbudskonkurransen ”Digital løsning for renholdsvirksomhet”. I konkurransen om oppdraget var det tre leverandører som leverte besvarelse, men i en systemdemonstrasjon for å bevise oppfyllelse av kravene «live», var Datec AS eneste tilbyder som oppfylte disse i sin helhet.

Kontrakten ble formelt signert 7.juli i år, en avtale på 4 år med mulighet for forlengelse i 3+3 år. Kontrakten har en verdi på ca.12 mill SEK

Oppdragsgiver Uppsala kommune beskriver anbudet slik:

«Anbudet omfatter digital støtte for renholdsservice, med i hovedsak følgende funksjoner:
importere tegninger & skape digitale tegninger, renholdsplanlegging, kalkulering på objekt/oppdrag, tilbuds- og avtalehåndtering, generering av fakturaunderlag, virksomhetsplanleggin, dvs ressurseffektiv matching av arbeidsoppgaver og personal, støtte til daglig drift ved endringer, digital løsning for renholdere, kvalitetskontroller og rapportfunksjoner.
»

Målet for Uppsala kommune er å implementere CleanPilot hos Städservice sine sju ledere og 250 renholderne.

Eneste tildelingskriterie i anbudet var laveste sammenligningspris. Denne ble beregnet ut fra pris, fratrukket Mervärden. Mervärden er merverdier som ikke var obligatoriske krav, men som var tellende dersom de var oppfylt.

Sammenligningsprisen ble dermed beregnet etter følgende formel:
Sammenligningspris = Anbudspris(kr) – Totalt Märverde(kr)

Jørgen Sannesmoen, CEO Datec
Jørgen Sannesmoen, CEO i Datec, er stolt over tildelingen av selskapets første, store, offentlige avtale i Sverige.


«Vi er svært fornøyde med å tildeles denne kontrakten. Dette er den største enkeltkontrakten vi har inngått med en kommune i Sverige hittil, og er en stor inspirasjon til vår offensive satsing i Sverige. Vi har allerede startet rekrutteringsprosessen med ressurser til vårt svenske kontor. Uppsala kommune har stilt tydelige krav til løsningen og implementeringsprosessen, som fordrer kompetanse, profesjonell prosjektledelse og godt samspill. Vi ser frem til et godt samarbeid.», sier CEO i Datec, Jørgen Sannesmoen.