Skip to content

Verdens smarteste renhold på Idrettshøgskolen

Eiendomsavdelingen har tatt et teknologisk kvantesprang med en ny norsk løsning.
IH2

Norges idrettshøgskole på Sognsvann i Oslo har i over 50 år vært en av verdens fremste tilbydere av idrettsfaglig utdanning, og er internasjonalt ledende på idrettsforskning. Til sammen forvaltes 72 000 kvadratmeter idrettsanlegg og bygningsmasse, der 36 000 kvadratmeter renholdes av 14 ansatte daglig og ukentlig. 

– Vi har aktivitet fra tidlig morgen til sent på kveld, så det er en prestasjon av teamet å levere så bra i henhold til de strenge kravene i vårt kvalitetssystem. Det er kritisk at vi alltid har full kontroll på renholdet, særlig under Covid-19, sier Tore Sundby, som er seksjonsleder for bad og renhold i eiendomsavdelingen.

Tingenes internett for renhold

For rundt ti år siden valgte Sundby og kollegene å gå «all in» for digitale renholdsplaner fra Datec. Systemet ble installert på nettbrett som ble delt ut til renholderne. Der har de full oversikt over alle oppgaver, kommuniserer med renholdsleder, og markerer at oppgaver er løst. Basert på avdelingens gode resultater og høye profesjonalitet var de en åpenbar kandidat til å teste ut neste generasjons løsninger for renhold: Datec CleanPilot Connect. Dette er fullintegrerte nettbaserte verktøy for behovsprøvd renhold, der data fra sensorer forteller renholderen hvilke rom og områder som behøver tilsyn og renhold. Det er også kanskje en av verdens første systemer der tingenes internett (IoT) styrer renholdet.

– Vi har plassert ut 60 til 70 sensorer som registrerer bevegelser i arealene, som på dører inn til toaletter. Det gir oss innsikt i hvilken belastning som er i rommet. Ved å sette regler for hvor hyppig rengjøringen skal gjøres, kan vi behovsprøve vedlikeholdet. Dermed kan vi bestemme at det går et varsel til renholder etter et gitt antall toalettbesøk, slik at rommet kan rengjøres raskt, sier Sundby.

Den store effekten av dette er at man rengjør arealene mer riktig, og ikke etter predefinerte regler som ikke er skrudd til å tilpasse seg behovene til enhver tid. 

Frigjør et ukesverk hver uke

Innsikt fra CleanPilot-systemet gjør at det kan planlegges bedre, og ressurser brukes smartere.

– På plassene vi overvåket i oktober sparte vi 40,5 timer. Det er da ressurser som kan brukes på ekstra korona-tiltak, sier Sundby, som har opplevd et økt fokus på renhold i 2020. 

I tillegg vil bedre ressursbruk også normalt kunne gi mindre overtid, og redusere mengden renholdsmidler. Det frigjøres også tid for renholdsleder, som da kan jobbe med planene og rutinene som skal gi enda bedre systemer og arbeidsforhold. 

– Det har vært morsomt å teste ut dette konseptet, og kult at vi ligger så langt fremme internasjonalt. Jeg tviler på at andre har kommet mye lenger enn oss på dette feltet. Datec er flinke, og ligger et hestehode foran sine konkurrenter, sier han.

– Eiendomssjefen applauderer det vi gjør, og resultatet skal snart vises frem til ledelsen på skolen. Med sensorer og systemet får vi innsikt som det er vanskelig å sette en prislapp på.