Skip to content

Sensorer som optimaliserer renholdet

DIS-4-1

Smart sensorteknologi snur opp ned på renholdsbransjen innen få år. Endringen er i gang. 

– Overgangen blir enkel fordi teknologi tilfører stor verdi, og fordi ledere i 2020 har erfart at renholderen er samfunnskritisk. Uten renholderen stopper Norge, sier Jan Kristensen, som var salgs- og markedsdirektør i Datec.

Smarte sensorer knyttet opp mot renholdssystemene avdekker raskt hvor det er behov for renhold, og hvilke rom eller områder som ikke brukes. Datec er markedsledende på dette feltet, og har lenge visst at behovsbasert renhold med sensorstøtte er fremtiden. 

Enorme fordeler med sensorer

Sensorene er fra det norske sensorselskapet Disruptive Technologies. Sammen har Datec og Disruptive skrudd sammen konseptet som gjør det raskt og enkelt å koble opp sensorer i lokaler, og deretter sette opp regler og automatikk som gjør at både renholdsledere og renholdere får en mye mer produktiv arbeidshverdag.

– Kundene opplever enorme fordeler med dette systemet. Erfaringene vi gjør oss i Norge mangler sidestykke internasjonalt, sier Kristensen. 

Vi har tatt en prat med flere av våre kunder om digitalt og behovsprøvd renhold. Les om deres erfaringer i vårt faktahefte. 

Krever en omstilling

Å gå fra frekvensbasert renhold til behovsbasert renhold med bruk av sensorer krever digital omstilling av alle involverte. Det gjelder ledere, servicepersonell og brukere.

– Det er en omstilling som det er viktig at bransjen prioriterer. Renhold digitaliseres for sakte, og potensialet er enormt. Digitalt og behovsbasert renhold sikrer mer effektive rutiner, synliggjør den viktige jobben renholderen gjør, og sørger for grundig dokumentasjon, sier han. 

Nøkkelen for å lykkes er å ta det første steget. Deretter må man legge til rette for informasjon, involvering og opplæring, slik at alle i verdikjeden er komfortable med systemet.