Skip to content

Eidsvoll kommune jobber aktivt med å synliggjøre sin Renholdsavdeling

Eidsvoll kommune jobber aktivt med å synliggjøre sin Renholdsavdeling

Covid-19 har medført et økt fokus på viktigheten av godt renhold, og Renhold har blitt kategorisert som en samfunnskritisk funksjon.

Det gjøres mye bra arbeid i bransjen, og det er nedlagt et betydelig arbeid for å begrense smittespredningen over hele landet.

Eidsvoll kommune er en av våre kunder som har jobbet målrettet mot et tilpasset renhold i denne situasjonen. De endret renholdet sitt umiddelbart med tanke på frekvenser, prosedyrer osv.

De hadde fokus på å tilpasse renholdet etter gjeldende råd fra offentlige myndigheter, og samtidig har renholdsavdelingen hatt en tett og god dialog med Kommunelegen og Miljørettet helsevern, ift reviderte renholdsplaner.

Renholdsavdelingen har satset aktivt på grundig dokumentasjon på alt utført renhold, og til dette har de benyttet CleanPilot. De har laget oppdaterte digitale renholdsplaner der renholderne har fått enkel tilgang på gjeldende prosedyrer for blant annet desinfeksjon av kontaktpunkter og smitterenhold. Nå skal de i gang med bruk av sensorer på flere av kommunens bygg for best mulig å kunne utnytte renholdsressursene der behovet er.

Et viktig moment for Avdelingsleder Vibeke Semb, har vært å informere brukere, kontaktpersoner på de ulike byggene, og ikke minst innad i kommunen generelt, om hvilke tiltak Renholdsavdelingen har gjort ift Covid-19. Dette for å berolige ansatte, foreldre og andre foresatte i kommunen. De har blant annet benyttet kommunens internavis til å synliggjøre de tiltak som er gjort, og hva man planlegger å gjøre framover.