Skip to content

Digitalt renholdsverktøy effektiviserer renholdet i offentlig sektor

I over 20 år har vi i Datec utviklet digitale renholdsverktøy som utgjør en stor forskjell innen renhold. Vårt smarte verktøy CleanPilot brukes daglig av tusenvis av brukere innen kommuner, regioner og myndigheter. Her kan du lese om hvordan fremtidens renhold har effektivisert renholdet og forbedret driften hos tre kommuner.
Renholdsvogn

Hvorfor et digitalt renholdsverktøy?

Digitalisering innen renholdsbransjen skaper nye muligheter for organisasjoner, arbeidsledere og renholdere. Med et smart digitalt renholdsverktøy kan du glemme arbeidsbeskrivelser på papir og tradisjonelle inndelinger av renholdsområder som ikke er forankret i virkeligheten. Du trenger ikke lenger manuelt å krysse av alt arbeid.

Med CleanPilot installert på et nettbrett, har dine renholdere et rullende digitalt kontor med seg hvor enn de er. Planlegging, utførelse, rapportering og kommunikasjon – alt finnes lett tilgjengelig i et brukervennlig system. Gjennom visuelle oversikter over aktuelle renholdsområder kan arbeidet følges i sanntid.

 

Nye muligheter for administrasjon og dokumentasjon

Med CleanPilots digitale renholdsverktøy kan du som sjef eller arbeidsleder planlegge renholdsoppdrag, lage behovstilpassede renholdsplaner og fordele renholdsoppgaver for hele teamet. Oversikten samles i et brukervennlig system som alle aktører kan få del i – arbeidsledere, renholdere, eiendomsforvaltere og bestillere. Du kan enkelt analysere data, gjøre beregninger og skape dynamiske prosesser som gagner hele organisasjonen.

Renholderne rapporterer hvert moment etter utført renhold. Verktøyet muliggjør også dokumentasjon av ekstraarbeid og eventuelle avvik. Hvis uforutsette hendelser inntreffer, som sykdom, eller situasjoner som krever raske omprioriteringer, kan arbeidsoppgavene og renholdsområdene endres med enkelhet. Med CleanPilot får du en bærekraftig renholdsprosess, og støtte for en kostnadseffektiv drift.

 

Effektiviser renholdet

Fordelene med CleanPilot allerede ved en nyansettelse. Herrljunga kommune er inne i sitt andre år med verktøyet i organisasjonen, og det har virkelig revolusjonert arbeidet i kommunen.

– Før kunne vi være nødt til å ha noen som måtte gå sammen med den nyansatte i tre dager på et område, men i dag trenger ingen å gå sammen med dem i det hele tatt, sier Marketta Lundström, renholdssjef i Herrljunga kommune.

Marketta forteller at virksomheten får veldig stor hjelp av det digitale renholdsverktøyet. Ikke bare har arbeidsdagen for renholdere og arbeidsledere kunnet effektiviseres betydelig, nå kan renholdssjefen vise fram dokumentasjon med tall til politikerne, noe hun tidligere ikke har kunnet gjøre. Som resultat av implementeringen av CleanPilot, har kommunen nå mye bedre oversikt over arbeidet innen renhold.

 

 

Smartere arbeid med digitalt renholdsverktøy

Anita Backlund, renholdssjef i Fredrikstad kommune, forteller at de ikke hadde kontroll på renholdet i kommunen. En rapport viste at virksomheten ble drevet for dyrt. Takket være implementeringen av CleanPilot oppdaget Anita blant annet at det hadde vært en svært urettferdig fordeling av arbeidsoppgavene blant renholderne.

– Vi har oppdaget at vi har utført mange oppgaver som ikke lå innenfor våre renholdsoppgaver, samt mange andre ting under vår implementering av digitale planer. Dermed har vi kunnet rydde opp i en del ting som renholderne har gjort, som ikke er en del av oppgavene, sier Anita.

CleanPilot har gjort renholdsavdelingen mye bedre rustet, og medarbeiderne er fornøyde. Administrasjonen av arbeidet gjennom et digitalt renholdsverktøy har virkelig skapt flere muligheter for renholdet. Optimaliseringen som er gjort på flere arbeidsområder ga mersmak. Nå har Anitas team fokus på å jobbe enda smartere.

 

Sparte 6 millioner på ett år

Sandefjord kommune har brukt CleanPilot i ca. 5-6 år, og har klart å effektivisere sine renholdsprosesser, samt spare penger. Implementeringen av det digitale renholdsverktøyet har medført mange fordeler. En av dem er at det er superenkelt å sende nye og eksisterende renholdere til et nytt område.

– Det er en helt ny hverdag sammenlignet med hvordan det var før, der vi måtte dra ut fysisk og peke på hva de skulle gjøre, sier renholdssjef Stian Caius Pedersen.

Systemet har blitt brukt spesifikt for å kunne spare penger:

– Gjennom den prosessen vi gjorde ganske nylig sparte vi inn 6 millioner kroner i fjor, fortsetter Stian.

Til tross for så store besparelser som ble gjort, var det ingen av medarbeiderne som mistet jobben, og Stian har planer om å fortsette å optimalisere renholdet gjennom CleanPilot.

 

Slik revolusjonerer CleanPilot renholdet

Kommunene ovenfor har effektivisert virksomheten på mange områder – takket være CleanPilot. Vil du ta del i flere erfaringer, og få innsikt i hvordan det digitale renholdsverktøyet skapte verdi for virksomhetene? Les mer om hvilken verdi disse tre kommunene fikk av å bruke CleanPilot, last ned vår oppsummering her.