Skip to content

CleanPilot tildeles sin største enkeltavtale innen helse noensinne!

Helseforetakene har i mange år vært et fokusområde for Datecs konsept, CleanPilot, og gjennom lang erfaring og videreutvikling av konseptet tar man stadig nye steg i å forenkle og forbedre renholdsleveransen i Helse-Norge. Vår nyeste avtale er også vår største gjennom tidene, en tillit vi er ydmyke til.
Helse Vest logo

Datec AS var eneste tilbyder da Sykehusinnkjøp på vegne av Helse Vest lyste ut anbudskonkurransen: Systemløsning for renhold i helseforetakene i Helse Vest, og sikrer dermed tidenes største enkeltavtale innen helse for CleanPilot.

Vekting i tildeling var fordelt på 40 % pris, og 60 % kvalitet. Til tross for at det var bare en leverandør å vurdere, ble det gjort en grundig evalueringsprosess som hensyntok funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, og evne til prosjektgjennomføring. Oppdragsgiver omtaler prosessen slik i tildelingsbrevet:

"Oppdragsgiver er fornøyd med besvarelsen og arbeidet som Datec har lagt ned i sitt tilbud, og opplever tilbudet som generelt godt beskrevet og gjennomtenkt. Det ble i forhandlingsfasen tatt opp en del oppfølgingspunkter, og disse ble etter Oppdragsgivers mening godt håndtert av Datec."

Jørgen Sannesmoen, CEO Datec
Jørgen Sannesmoen, CEO i Datec, er svært fornøyd med tildelingen

 

«Dette er helt klart den største enkeltkontrakten vi har inngått innen helsesektoren i hele vår over 20 år lange historie! Fra første stund i prosessen har vi møtt en profesjonell oppdragsgiver med solid erfaring, tydelige mål for og krav til leveransen. At vi kvalifiserer til oppdraget, og vinner denne kontrakten gjør oss stolte.», sier Datecs CEO Jørgen Sannesmoen.

Vi i Datec er trygge på å kunne gjennomføre en profesjonell leveranse i godt samarbeid med Helse Vest, og at vi sammen skal kunne nå de uttalte målsetninger med implementeringen. Mer effektiv pasientflyt, så vel som økt pasientflyt, basert på smartere renholdsleveranse er et av de tydeligste målene med avtalen. I tillegg ønsker man å oppnå bedre kvalitet på renholdsleveransen, forbedret planlegging, styring og rapportering.

«Vi er fornøyd med å ha landet denne avtalen, og ser fram til oppstart av prosjektet og et godt samarbeid» sier leder av styringsgruppen i Helse Vest, Kari Riis om deres forventninger for fremtiden.

Kari Riis, Helse Vest
Leder av styringsgruppen i Helse Vest, Kari Riis