Skip to content

Årets viktigste dag - Renholdernes dag

Hver dag er en dag for å sette pris på alle renholdere, men i dag er grunnen ekstra god. For i dag er det deres dag, og vi feirer med dere!
Renholdernes dag 2023

Hver dag gjør alle renholdere i Norge og Sverige en svært viktig innsats for arbeidsmiljø,  smittevern og vedlikehold. Jobben som legges ned er formidabel, og uten alle dere ville landet ganske fort få store problemer med daglig drift.

Den første mandagen i desember er en merkedag for alle renholdere, da feires Renholdernes dag i flere land. En dag for å sette ekstra pris på dere selv, og at alle rundt kan få en påminnelse om deres viktighet og funksjon. Dere gjør en viktig jobb dere skal være stolte av, og dere går en spennende framtid i møte.

Vi har over mange år jobbet med å styrke renholderne, og gjennom digitalisering av renholdet søker vi å bidra til en bedre hverdag for hver og en av dere, samt bidra til at ledere i hele landet kan synliggjøre behov og effekt for jobben som gjøres.

At vi i dag har fått være med å gjøre litt ekstra stas på noen av dere, på årets viktigste dag, er vi veldig stolte av!

Vår Key Account Manager, Gunn Lauritzen, har i dag fått bidra på Uppsala kommun sitt arrangement for deres rundt 200 renholdere. Hun har gjennomført en interaktiv, live demo av CleanPilot på scenen til stor glede for alle tilhørere, i tillegg til å være med å servere kake og ha konkurranser for de deltakende. 

Samtidig har vår Rådgiver, Marius Bjørbu, gjort en kjempeinnsats på Viken fylkeskommunes arrangement for deres 200 renholdere. Sammen med dyktige folk fra N3, Compax, Tork Essity og Boss har han vært med på en lærerik paneldebatt for å sette fokus på fremtidens renhold.

Å delta på slike arrangement er viktig for oss, for å være med å gi noe tilbake til dere og deres organisasjoner. Derfor vil vi også neste år besøke en norsk og en svensk kunde på denne dagen. Les mer om hvordan DU kan få besøk av oss neste år her.

Stor gratulasjon på dagen fra alle oss i CleanPilot by Datec!