Skip to content
CleanPilot_by_Datec_RGB_White (1)

Bærekraft i Datec

Vår forpliktelse ovenfor våre kunder og ansatte er å gjøre en innsats der vi kan - hver dag

Sustainability - Circle (2)

Sammen skaper vi en bærekraftig arbeidsplass

Blant våre 25 ansatte finner du mennesker fra 7 nasjoner med ulik bakgrunn, livssyn og erfaring. Du finner alt fra faglærte til doktorgrader, utviklere, markedsførere, selgere og rådgivere. Felles for oss alle er vår pasjon for våre fagfelt, og at vi elsker å utfordre oss selv.

Vår fellesnevner er ønsket om å utgjøre en forskjell med vårt arbeid, og sammen gjør vi hverandre litt bedre hver dag, samtidig som vi ønsker å bidra til en bedre hverdag for våre kunder og for miljøet - lokalt og globalt.

Hva gjør vi for miljøet?

Vi har alltid vært innovative og ledende for digital utvikling i renholdsbransjen, og det skal vi fortsette med. Men vi skal også bane vei i bransjen med initiativ for en bedre verden.

Det betyr at vi skal bidra til å muliggjøre bærekraftig drift og utvikling hos våre kunder, men også ha sterkt fokus på bærekraft internt i selskapet. Vi jobber kontinuerlig med å bedre vårt eget arbeid for å bidra til FNs bærekraftsmål, og med å kvalitetssikre arbeidet vårt for å minimere vårt klimaavtrykk.

Vi er svært stolte av vår sertifisering som Miljøfyrtårn, som også er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Miljøfyrtårn CleanPilot by Datec

Miljørapportering

Som sertifisert Miljøfyrtårn leveres det årlig klima- og miljørapport. Et spennende og lærerikt arbeid som setter fokus på viktige parametere i vårt daglige virke.

Her kan du lese årets rapport.

Klima- og miljørapport 2023 (1080 x 1080 px) (1080 x 720 px)

Møt våre medarbeidere

Ravi Kumar

Developer

ravi@datec.no

Jonas Forså

Sales Manager

jonas@datec.no
+47 45 90 67 21

Gunn Lauritzen

Key Account Manager

gunn@datec.no
+47 406 32 602