Skip to content

La dine renholdere bli digitale renholdere

Dokumenterbar leveranse av renhold gir bedre grunnlag for fleksibilitet og utvikling. Fullintegrert med data fra dine øvrige verktøy har du god oversikt for videre innovasjon, samtidig som du enklere kan håndtere avvik på veien.

Skreddersydde verktøy

Med skreddersydde verktøy har alle aktørene som er involvert i renholdsleveransen realtidsoversikt over alle oppgaver, muligheten til å varsle og håndtere avvik, samt fleksibilitet til å gjøre optimale endringer basert på behov. La planlegging, gjennomføring, rapportering og oversikt samles i et unikt og brukervennlig system.

Du kan enkelt planlegge behovsbaserte renholdsplaner i samme system som du kan generere kalkyler, analysere data og støtte dynamiske prosesser i hele organisasjonen.

Nordisk leder innen Smart Renhold

CleanPilot er markedsledederen innen Smart Renhold. Direkte kommunikasjon mellom renholder og leder gir dere god fleksibilitet også under gjennomføring. Transparens og oversikt går hånd i hånd ved bruk av bransjens smarteste renholdssystem.

Bærekraftig og økonomisk drift av renholdet gir gevinst for alle involverte. 

Våre medarbeidere er dedikerte til å skape de beste opplevelsene sammen med dere!

0k+

brukere i CleanPilot

0+

organisajoner aktive i CleanPilot

0M+

kvm tegnet i CleanPilot

CleanPilot & Integrasjoner

Dagens renhold og drift er i stadig utvikling, med økende bruk av roboter, sensorer og andre digitale verktøy. Felles for alle er at de bidrar til effektiv og optimalisert drift. En viktig del av effektiviseringen er å få samlet all data, og bruke disse bevisst når man lager renholdsplaner.

Dette løses enkelt i CleanPilot, med ferdige integrasjoner mot mange av de største leverandørene i bransjen, og åpent API for eventuelle andre aktører dere er avhengig av.

Ved bruk av CleanPilot og sensorer opplevde vi at behovet for tømming av papir ble voldsomt redusert. Vi kunne hente ut synergier mellom tjenesteområder som gjorde at vi kunne inhouse tjenesten med interne ressurser.
Bjarte Nygård, seksjonssjef DSS

Har du et spørsmål?

Fyll inn din informasjon her, så tar vi kontakt med deg.